PR tekstovi

Želite da Vaša reklamna kampanja ide putem portala u vidu PR tekstova i priopćenja za javnost.
Povezanost sa svim važnijim portalima u regiji, garancija su da ova usluga za Vas može ostvariti vrhunske rezultate.

Ukoliko imate bilo kakva dodatna pitanja, kontaktirajte nas pozivom na naš korisnički centar ili putem kontakt forme.