Audio reklame

Želite se reklamirati na radio postajama?
Nudimo Vam široki spektar svih vrsta audio reklama te njihovu distribuciju po regionalnim radio postajama.

Ukoliko imate bilo kakva dodatna pitanja, kontaktirajte nas pozivom na naš korisnički centar ili putem kontakt forme.